رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
1- ابطال ماده 14 آئین نامه ماده 12 قانون نظام صنفی 2- ابطال دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام و تجارت و کسب 3- ابطال ماده 7 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفی
ابطال مصوبه شماره 18227/1/44 مورخ 2/5/91 در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات پسماند کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری
ابطال عوارض مطب پزشکان (بند 5 الی 8 ماده 45 عوارض حرف پزشکی سال 95) و ردیف 374 الی 377 جدول شماره 1 لایحه اصلاح عوارض کسب و پیشه دفترچه عوارض محلی سال 96
ابطال بند (الف) تبصره 21 بودجه شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران در مورد بودجه راهنمایی و رانندگی تهران
ابطال تصمیم شماره 1246465 مورخ 11/4/1396 شورای اقتصاد و تصمیم شماره 3/75/65422 مورخ 11/6/1385 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
ابطال بند 1 مصوبه شماره 1559/16 مورخ 16/3/94 در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه روی سر درب و تبلیغاتی
ابطال مصوبه شماره 100/30/28569/94 مورخ 8/6/1394 وزیر محترم نیرو تحت عنوان « ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی های مربوطه در سال 1394 »
لغو بخشنامه 13107/140/94 مورخ 29/7/94 مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور
ابطال بند «ج» مصوبه 5 از صورتجلسه دوازدهمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول به شماره 14674/17/120 مورخ 25/12/1395  
ابطال بند دوم تبصره (2) ماده 10 دستورالعمل اجرایی واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی
1 - 10 of 1639

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.