رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند یک مصوبه شماره 206/581 مورخ 27/10/1389 شورای عالی اداری از تاریخ تصویب آن به لحاظ خروج از حدود اختیار و مغایرت با قوانین موضوعه
ابطال بند (الف) مصوبه 2114-2039-160 مورخ 25/1/1394 جلسه 144 با موضوع الزام به انتقال برخی مشاغل و کارگاه ها به شهرک صنعتی خاور شهر
ابطال نامه شماره 9395/93/224به تاریخ 9/7/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری
ابطال ردیف 10 از جدول مصوبه شماره 123 مورخ 7/11/1393 (آموزشی به مسکونی)
ابطال 1- ماده 22 و بند 8-22 سال 94 2- ماده 21 و بند 8-21 سال 95 عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام و تابلوی دوم
ابطال ماده 30 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 ( تابلوهای تبلیغاتی )
ابطال تعرفه شماره (2) فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری
ابطال تعرفه شماره (23-2) هزینه مدیریت پسماند سال 1395
ابطال بند «ج» ماده 1 ، بندهای 3-2 و 7-2 از ماده 2 و ماده 29 تعرفه سال 96 ، عوارض پذیره ، مازاد بر تراکم ، اضافه ارزش حاصل از کاربری
1- ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود 2- ابطال بند (9) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 44696/300 – 15/9/95 در مورد حذف حریم قانونی شهر سر درود و الحاق 800 هکتار از محدوده شهر باسمنج به تبریز
1 - 10 of 1563

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.